accrediting

accrediting
ac·cred·it || ə'kredɪt v. certify; recognize; assign; license, provide with credentials; receive letter of accreditation from an envoy

English contemporary dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Accrediting — Accredit Ac*cred it, v. t. [imp. & p. p. {Accredited}; p. pr. & vb. n. {Accrediting}.] [F. accr[ e]diter; [ a] (L. ad) + cr[ e]dit credit. See {Credit}.] 1. To put or bring into credit; to invest with credit or authority; to sanction. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • accrediting — akreditavimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininkų, oficialiųjų asmenų, žurnalistų registravimas sporto varžybų organizaciniame komitete (jo padalinyje) ir išdavimas nustatyto pavyzdžio ir lygio pažymėjimo,… …   Sporto terminų žodynas

  • Accrediting Commission International — (ACI), also known as Accrediting Commission International for Schools, Colleges, and Theological Seminaries, is an unrecognized independent educational accreditation group based in Beebe, Arkansas, primarily accrediting religious schools… …   Wikipedia

  • Accrediting Bureau of Health Education Schools — The Accrediting Bureau of Health Education Schools (ABHES) is a recognized higher education accreditation organization in the United States specializing in the institutional accreditation of private, postsecondary institutions that offer allied… …   Wikipedia

  • Accrediting Council for Independent Colleges and Schools — The Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS) is a non profit education corporation recognized by the United States Secretary of Education and Council for Higher Education Accreditation as an independent and national… …   Wikipedia

  • Accrediting Commission of Career Schools and Colleges of Technology — The Accrediting Commission of Career Schools and Colleges of Technology (ACCSCT) is an organization in the United States providing accreditation to non university postsecondary colleges. It is recognized by the United States Department of… …   Wikipedia

  • accrediting institution — akreditacijos institucija statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Institucija, turinti teisę akredituoti profesinio rengimo ir aukštojo mokslo institucijas, taip leidžianti šioms institucijoms teikti valstybės nustatytus standartus… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • accrediting body — akreditacijos įstaiga statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Institucija, turinti teisę teikti akreditaciją, pvz., aukštajai mokyklai, profesinio mokymo įstaigoms formalią kvalifikaciją, patvirtinanti asmens mokymosi pasiekimų atitiktį …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • accrediting — …   Useful english dictionary

  • accrediting agency — noun : a state controlled or privately supported agency authorized to grant accreditation to educational institutions …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”